ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญมิตร  หมู่ที่  8 วงเงินงบประมาณ  500,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 09.08 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 70 ท่าน