องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก