หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปี2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างเดือนตุลาคม 2561-เดือนพฤษภาคม 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6เดิอน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2      3      4   
   
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556