หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


นายมณฑล สว่างนภาลัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
โทร : 0872028295
 


นายประทวน แสงทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
โทร : 0800616942


นายคนธรรพ์ พรถวิล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
โทร : 0884251789
 


นางสาวชลธิรา ไชยนันทน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
โทร : 0862042129