หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
 
  พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดตากในเขตอำเภออุ้มผาง มีพื้นที่ป่าผืนใหญ่ที่กรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 3 แห่ง เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญที่ไหลสู่ภาคกลาง เมื่อปี 2500 มีราษฎรชาวไทยภูเขา เข้าไปสร้างบ้านอยู่อาศัยและทำกินด้วยการแผ้วถางป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย ตามวิถีการดำรงชีวิตของชนเผ่า ทำให้สภาพป่าในบริเวณดังกล่าวเริ่มเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา และความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากร ป่าไม้ จึงได้จัดทำเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ติดต่อกัน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอ พบพระ ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปี 2538 ทำการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎรชาวไทยภูเขา จำนวน 1,423 ครอบครัว 9,283 คน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ถึง 19
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาตั้งอยู่ เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 ห่างจากอำเภอ พบพระโดยประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอพบพระ มีพื้นที่โดยประมาณ 82.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,643 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลช่องแคบและตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ  
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 14,637 คน แยกเป็น

ชาย 7,417 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68

หญิง 7,220 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,032 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 176.59 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็น ส่วนใหญ่ คือ ข้าว , พืชไร่,ไม้ผลพืชผัก ส่วนการปศุสัตว์มีอยู่บ้างเล็กน้อย
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคีรีน้อย 793 776 1,569 350  
2   บ้านพะดี 418 404 822 299
  3   บ้านรวมไทยพัฒนา7 187 155 342 133  
4   บ้านทหารผ่านศึก 208 174 382 127
  5   บ้านเก้ารวมไทย 944 834 1,778 277  
6   บ้านรวมไทยพัฒนา8 226 192 418 150
  7   บ้านห้วยน้ำเย็น 793 788 1,581 277  
8   บ้านเจริญมิตร 634 631 1,65 297
  9   บ้านรวมไทยสามัคคี 1,004 1,004 2,008 336  
10   บ้านรวมไทยพัฒนา1 833 887 1,720 311
  11   บ้านเสริมสุข 1,377 1,375 2,752 475  
    รวม 7,417 7,220 14,637 3,032
 
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ คือ ข้าว , พืชไร่,ไม้ผลพืชผัก ส่วนการปศุสัตว์มีอยู่บ้างเล็กน้อย
 
 
 
  เนื่องจากตำบลรวมไทยพัฒนาอยู่ในเทือกเขาและอยู่ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามันพัดผ่านทำให้ ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนฝนตกชุกเกือบทั้งปี คือตลอดช่วง 8 - 9 เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก ลักษณะภูมิอากาศ เช่นนี้ทำให้มีด้วยกัน 3 ฤดู
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เมษายน ร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 33 องศาเซลเซียส
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 29 องศาเซลเซียส
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดในเดือน ธันวาคม อุณหภูมิสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส