หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงอาคารกู้ชีพ-กู้ภัย ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร สูง 2.75 เมตร ยาว 9.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 110 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้บริการเว็ปไซต์ในระบบเว็ปไซต์เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2563- 8 มีนาคม 2564 (รายปี) สํานักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาล้อมรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ปริมาณงาน สูง 1.65 เมตร ยาว 201.00 เมตร จำนวน 67.00 ช่อง สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง สถานที่ดำเนินการ บ้านเสริมสุข หมู่ 11 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พิกัด UTM 477692,1819199 477845,1819057) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25