หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0122 และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0128 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมหลังคากระเบื้องศาลาธรรมสังเวช และศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ดำเนินงาน บ้านคีรีน้อย หมู่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมหลังคากระเบื้องศาลาอเนกประสงค์ภายในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา ปริมาณงาน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตทับหลังและทำรางระบายน้ำเพื่อบรรเทาเหตุอุทกภัย ปริมาณงานท่อคอนกรีตขนาด เส้นผ่ากลาง 0.60 เมตร รางระบายน้ำกว้าง 0.60 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 0.50 เมตร สถานที่ดำเนินงาน บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 รายการ [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นอะคริลิคใส พร้อมติดตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19 จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-48-0006 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38