หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563-30 กันยายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ิออาหารเสริมนม (ยู.เอช.ที) ชนิดกล่องพร้อมหลอด รสจืด ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563-30 กันยายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ิออาหารเสริมนม (ยู.เอช.ที) ชนิดกล่องพร้อมหลอด รสจืด ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563-30 กันยายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ิออาหารเสริมนม (ยู.เอช.ที) ชนิดกล่องพร้อมหลอด รสจืด ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563-30 กันยายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ิออาหารเสริมนม (ยู.เอช.ที) ชนิดกล่องพร้อมหลอด รสจืด ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563-30 กันยายน 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24