หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะดีปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร จำนวน 22.00 ช่อง สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะดี ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จัดทำบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ประเพณีวันเข้าพรรษา จำนวน 1 งาน [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อเทียนจำนำพรรษาพร้อมฐานและชุดสังฆทานจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำแหล่งเรียนรู้ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 5.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย 72.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ บ้านรวมไทยพัมนา 2 หมู่ 8 ตำลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30