หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีตในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 49.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง สถานที่ดำเนินการ บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พิกัด UTM 478633,1818352 478588,1818385) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง สถานที่ดำเนินการ บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พิกัด UTM 478701,1818295 478636,1818346) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง สถานที่ดำเนินการ บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พิกัด UTM 478683,1818429 478629,1818479) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 2.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 49.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง สถานที่ดำเนินการ บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พิกัด UTM 478633,1818352 478588,1818385) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง สถานที่ดำเนินการ บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พิกัด UTM 478683,1818429 478629,1818479) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง สถานที่ดำเนินการ บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พิกัด UTM 478701,1818295 478636,1818346) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสนามองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จำนวนดินลูกรังที่ใช้ไม่น้อยกว่า 3,210 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18