หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกนำ้ ทะเบียน บฉ-244 ตาก สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-8017 ตาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 93