หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา โดยมีขนาดรัศมีจากทางกว้าง 1.50 ? 2.00 เมตร จำนวน 40 กิโลเมตร (ไป-กลับ) ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในตำบลรวมไทยพัฒนา ตามโครงการ จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในตำบลรวมไทยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.รวมไทยพัฒนา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ ประจำสำนักงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดเตรียมเต็นท์ จำนวน 10 หลังๆ ละ 1,000 บาท ตามโครงการ อบต.สัญจร ร่วมใจให้บริการประชาชน (ครั้งที่ 3) ณ บ้านรวมไทยพัฒนา 1 หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งและปรับพื้นที่โดยรอบบริเวณงานฯ ตามโครงการ อบต.สัญจร ร่วมใจให้บริการประชาชน (ครั้งที่ 3) ณ บ้านรวมไทยพัฒนา 1 หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21