หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 -19 ปี [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2565 กรณีมีหนี้ผูกพัน [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 83 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครองโณงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 66 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550