หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง  [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1598 
หารือการสั่งให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลกรณีการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอม (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว๑๘๓๑๗) [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1180 
การขอใชบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๓๑๘) [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 988 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ (เยียวยา [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1279 
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมการอบรมโครงการ "หนึ่งใจ..ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" ในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๓ เพียงวันเดียวเท่านั้น [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 874 
แบบรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ [ 10 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1829 
กำหนดการอบรมโครงกร "หนึ่งใจ.... ร่วมพัฒนาท้องถิ่น" [ 10 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 902 
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปฏิบัิติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 10 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2953 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. จังหวัดตาก ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕  [ 8 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1108 
 
<< หน้าแรก...     1477      1478      1479      1480     (1481)     1482      1483      1484      1485     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550