หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ [ 5 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1082 
โครงการท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดินจังหวัดตาก [ 5 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1145 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. ปี 2553 [ 5 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1073 
ด่วนที่สุด การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่9/2553 ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 994 
การให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 864 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 937 
การจัดบริการล่ามภาษามือ รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 913 
ด่วนที่สุด โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ชอง มท.ผ่านสื่อโทรทัศน์ [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1412 
สรุปผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1219 
 
<< หน้าแรก...     1478      1479      1480      1481     (1482)     1483      1484      1485      1486     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550