หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 (ความสุขของพ่อ ความสุขของพ่อ) [ 3 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1151 
ประกาศจังหวัดตาก มาตรการการกวาดล้างยาเสพติด และแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 30 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1183 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 [ 30 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1145 
ด่วนที่สุด การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง พนง.ส่วนตำบลท้องถิ่น 3 ปี [ 28 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1572 
รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 28 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1130 
การบันทึกข้อมูลรายงานสถิติการคลัง (รายได้- รายจ่าย ของ อปท.) ในระบบ e-Plan ปี 2550,2551และ2552 [ 23 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 3957 
การรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2553 [ 23 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1765 
ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2553 [ 22 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1112 
โอนเงินอุดหนุสำหรับการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ [ 22 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1109 
 
<< หน้าแรก...     1479      1480      1481      1482     (1483)     1484      1485      1486      1487     ....หน้าสุดท้าย >> 1,525