หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนเมษายน 53 [ 9 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1190 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8 เมษายน 2553 [ 8 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1125 
ด่วนที่สุด การบันทักข้อมูลในระบบ e-Plan (ปี 2553) หัวข้อ "ลงนามสัญญา" [ 8 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1816 
การจัดฝึกอบรมครูแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน [ 2 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1135 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 1 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1737 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2553 [ 31 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1264 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนมีนาคม 2553 [ 31 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1003 
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ [ 31 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1169 
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ [ 31 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1338 
 
<< หน้าแรก...     1481      1482      1483      1484     (1485)     1486      1487      1488      1489     ....หน้าสุดท้าย >> 1,525