หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการพิจารณาจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 5 เม.ษ. 53 เวลา13.30น [ 31 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1045 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้ อปท. [ 31 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1515 
จัดสรรงบประมาณ โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 31 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1210 
สถจ.ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2553  [ 30 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1066 
ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรเงิน และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 30 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1119 
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2553 [ 29 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1434 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวัรชนที่ 29 มีนาคม 53 [ 29 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1123 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1241 
ด่วนที่สุด ทบทวนความพร้อมการเป้นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ [ 26 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1038 
 
<< หน้าแรก...     1482      1483      1484      1485     (1486)     1487      1488      1489      1490     ....หน้าสุดท้าย >> 1,525