หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจ้าง ของ อปท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 17 มีนาคม 2554 [ 17 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1133 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) [ 16 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1408 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 2) [ 16 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 933 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ให้ผุ้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น อขง อปท . ส่งผลงานภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553 [ 16 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1019 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๓/๒๑๓๑) [ 15 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1271 
เชิญประชุมชี้แจงพืนทีพิเศษ ปี 2553 ของ อบต. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. [ 15 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1056 
เชิญประชุมชี้แจงพืนทีพิเศษ ปี 2553 ของเทศบาล วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. [ 15 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 927 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 15 มีนาคม 2554 [ 15 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 973 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25554 [ 15 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1411 
 
<< หน้าแรก...     1483      1484      1485      1486     (1487)     1488      1489      1490      1491     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579