หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 1 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 1263 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 [ 1 ต.ค. 2552 ]    อ่าน 1095 
ด่วนที่สุด ผลการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อบต.) [ 25 ก.ย. 2552 ]    อ่าน 1300 
ด่วนที่สุด ผลการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เทศบาล) [ 23 ก.ย. 2552 ]    อ่าน 1252 
การอนุมัติใช้ งปม. เหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ อปท. กรณีเร่งด่วนฯ (อ.แม่ระมาด) [ 16 ก.ย. 2552 ]    อ่าน 1322 
การอนุมัติใช้ งปม. เหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ อปท. กรณีเร่งด่วนฯ (อ.อุ้มผาง) [ 16 ก.ย. 2552 ]    อ่าน 2207 
การอนุมัติใช้ งปม. เหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ อปท. กรณีเร่งด่วนฯ (อ.บ้านตาก) [ 16 ก.ย. 2552 ]    อ่าน 1340 
รายงานความเคลื่อนไหวของการพิจารณาอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ เทศบาลเมืองตาก [ 10 ก.ย. 2552 ]    อ่าน 1416 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ [ 9 ก.ย. 2552 ]    อ่าน 1329 
 
<< หน้าแรก...     1483      1484      1485      1486     (1487)     1488      1489      1490      1491     ....หน้าสุดท้าย >> 1,504