หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [ 15 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1181 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดอบรม ข้าราชการ สถจ.ตาก [ 12 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 4542 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประธานสภา และรองประธานสภา [ 12 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1225 
ด่วนที่สุด วิทยุสื่อสาร ปรากฏการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ฯลฯ [ 11 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1102 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประธานสภา และรองประธานสภา วันที่ 16-19 มี.ค. 53 [ 10 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1197 
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) [ 10 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1206 
โครงการอบรมความรู้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 17-19 มีนาคม 2553 [ 8 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1125 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1307 
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (ท้องถิ่นอำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ อุ้มผาง) เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลเมืองตาก [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1599 
 
<< หน้าแรก...     1484      1485      1486      1487     (1488)     1489      1490      1491      1492     ....หน้าสุดท้าย >> 1,525