หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง ขอให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบ e-Plan (ปี 53) [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 3747 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก และการใช้แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพฯ [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1136 
รายชื่อผู้เข้าอบรมความรู้การบริหาร อปท. ในเบื้องต้นและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1053 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2553 [ 4 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 3499 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชึ้แจงการประเมินคุณภาพและการใช้แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1099 
ด่วนที่สุด การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1093 
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1092 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553 [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2067 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1223 
 
<< หน้าแรก...     1485      1486      1487      1488     (1489)     1490      1491      1492      1493     ....หน้าสุดท้าย >> 1,525