หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1077 
มติที่ประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  [ 2 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2314 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม [ 28 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1151 
ระเบียบวาระการประชุม คกก.ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น [ 25 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1122 
ระเบียบวาระการประชุม คกก.ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น. [ 25 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1513 
ด่วนที่สุด เชิญประชุม คกก.ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น. [ 24 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1073 
การสำรวจข้อมูลศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  [ 24 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1718 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือให้ อปท.จำนวน 13 แห่ง ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาการศึกษ อปท. จังหวัดตาก ปี 2554 - 2555 และส่งภายในวันที่ 23 ก.พ.2554 [ 22 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1039 
โครงการฝึกอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ของผู้บริหาร สมาชิก ของ อปท. วันที่ 23-25 กุ.พ. 54 [ 22 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1034 
 
<< หน้าแรก...     1487      1488      1489      1490     (1491)     1492      1493      1494      1495     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579