หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดตาก ที่ ๓/๒๕๕๕ ลว. ๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเหตุผลความจำเป็นในการให้โอนพนักงานส่วนตำบล กรณีบรรจุใหม่และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ครบ ๒ ปี [ 16 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1597 
คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดตาก ที่ ๒/๒๕๕๕ ลว. ๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำนักงานในพื้นที่พิเศษ [ 16 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1342 
คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดตาก ที่ ๑/๒๕๕๕ ลว. ๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารใน อบต. ขนาดกลาง [ 16 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1701 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และการเทียบตำแหน่งครู ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ [ 15 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1674 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินเพิ่มการครองชีพ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ [ 15 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1670 
รายงานประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๕ [ 15 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1472 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 [ 15 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1919 
เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประขุม ก อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่๕/๒๕๕๕ [ 15 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 979 
ด่วนที่สุด กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน [ 14 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 859 
 
<< หน้าแรก...     1488      1489      1490      1491     (1492)     1493      1494      1495      1496     ....หน้าสุดท้าย >> 1,670