หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30 น. [ 26 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1056 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม การแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ  [ 25 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1285 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2552, 2/2552, 3/2552, 4/2552, 1/2553 และ 2/2553 3 [ 25 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1695 
การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2553 ของ อบต. (ที่ ตก 0037.2/ว 13741) [ 24 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1315 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ ครั้งที่3/2553 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 53 [ 24 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1097 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เิงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) 23 ส.ค.53 [ 24 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1045 
ด่วนมาก โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย (ที่ ตก 0037.2/ว 13734) [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1117 
หารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง (ที่ ตก 0037.2/ว 13729) [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 6000 
ด่วนที่สุด การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1219 
 
<< หน้าแรก...     1488      1489      1490      1491     (1492)     1493      1494      1495      1496     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551