หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายละเอียดการโอนอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 19 สิงหาคม 2553 [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 921 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก เข้าร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.ขะเนจื้อ) (ที่ ตก 0037.2/ 833) [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 3547 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.วังประจบ) (ที่ ตก 0037.2/831) [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1461 
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1134 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.เชียงทอง) (ที่ ตก 0037.2/818) [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1003 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.ยกกระบัตร) (ที่ ตก 0037.2/816) [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1069 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับดำเนินงานตามแผนชุมชนฯ ภายใน17 ส.ค.53 นี้ [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1080 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2553 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  [ 11 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1136 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 (ไทยเข้มแข็ง) [ 11 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1093 
 
<< หน้าแรก...     1489      1490      1491      1492     (1493)     1494      1495      1496      1497     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551