หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 53 [ 11 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1120 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการบริหารจัดการผังเมือง [ 10 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1540 
รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2553 [ 10 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1445 
ข้อมูลงานประเพณี วัฒนธรรม ประจำถิ่นจังหวัดตาก [ 10 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 2047 
รายงานข้อมูลของข้าราชการ หรือพนักงานครู ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 [ 10 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1105 
รายงานการประชุมนายก ประธานสภา และปลัด อปท. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 14 พ.ค. 53 I ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจ.ตาก [ 5 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1045 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 [ 5 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1896 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมผู้บริหาร อปท. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. [ 4 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1094 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 [ 3 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1909 
 
<< หน้าแรก...     1490      1491      1492      1493     (1494)     1495      1496      1497      1498     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551