หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สนง.พมจ.ตาก รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2553 รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1355 
ขอประชาสัมพันธ์แนะนำตารางบิน บริษัท โซล่าร์แอร์ทิคเก็ต จำกัด  [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1496 
ด่วนที่สุด การเข้าร่วมงาน "มหกรรมการศึกษาท้องถิ่้น ประจำปี 2553 [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 968 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน (คนพิการ) [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 989 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการศึกษาความต้องการประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง" [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 931 
ขอความร่วมมือให้ตั้งงบประมาณจัดกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงปลุกใจเทิดพระเกียรติ ในปีงบประมาณ 2553 [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1029 
ด่วนที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง สถ. กัย ม.ราชภัฏกำแพงเพชร [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 971 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมสัมมนามาตรฐานกลาง ศพด.  [ 29 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 949 
สำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และนพักงานจ้างของ อปท. ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 [ 23 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1496 
 
<< หน้าแรก...     1491      1492      1493      1494     (1495)     1496      1497      1498      1499     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550