หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ให้ อปท. สำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ (ตารางสามารถดาวน์โหลดได้ แนบท้ายนี้) [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 939 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 9/2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1049 
แจ้งเลื่อนกำหนดการเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 9 ก.พ. 2554 เวลา 13.30 น. [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 883 
จัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 28 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1775 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554 [ 28 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1069 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพนักงานเทสบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. [ 28 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1063 
คำสั่งจังหวัดตาก /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ที่ 50/2554  [ 28 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1326 
ขอเชิญประชุม ขรก.สถจ.ตาก ทุกคน ประชุมในวันศุกรฺที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู [ 28 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 961 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 [ 28 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1926 
 
<< หน้าแรก...     1492      1493      1494      1495     (1496)     1497      1498      1499      1500     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579