หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สถิติเพื่อการสำรวจและวิจัย รุ่นที่ 3 และ หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับท้องถิ่นระดับสูง (ฝ่ายข้าราชการ) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554 ขอเลื่อนการจัดอบรมไม่มักำหนดแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง [ 27 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1084 
ด่วนที่สุด เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารี บุคลากรทางการศึกษาเข้ารว่มโครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทย [ 27 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1010 
ด่วนที่สุด แจ้งให้อปท.ที่มี ร.ร.ในสังกัด จัดส่งลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย จำนวนแห่งละ 1 หมู่ รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 27 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 947 
ขอส่งรายงานการปประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จังหวัดตาก [ 27 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1123 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 30 ฃธันวาคม ๒๕๕๓ [ 26 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1623 
ด่วนที่สุด รับสมัครบุคลากรของ อปท. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 17 ม.ค - 25 ก.พ. 2554 นี้  [ 26 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 913 
ด่วนที่สุด ขอเชิญคกก.ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อปท. ในวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุม สนง.เทศบาลนครแม่สอด (ห้องประชุมทับทิม) [ 25 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1005 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 [ 25 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1288 
ด่วนทีสุด การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล(กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนในสถานศึกษา) [ 24 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1190 
 
<< หน้าแรก...     1493      1494      1495      1496     (1497)     1498      1499      1500      1501     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579