หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ [ 24 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1380 
ด่วนทีสุด แต่งตั้งคกก.ดำเนินการการจัดสอบ O-NET (ระดับสนามสอบ) และเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. [ 21 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 889 
ด่วนที่สุด การเสนอขอพรพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ [ 20 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1102 
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ถึงคราวออกตามวาระ [ 20 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 898 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่สนับสนุนการกระจายอำนาจให้ อปท. (งวดที่ 1) [ 20 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1250 
การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน [ 20 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1243 
ขอความอนุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๗๓) [ 20 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1021 
การสำรวจข้อมูลุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๘๙๐) [ 18 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1063 
การประชุมการคัดเลือกกรมมการ ก.ส.ท. ผุ้แทนเทศบาลฯลฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 ณ. ห้องทีลอซู [ 18 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 895 
 
<< หน้าแรก...     1494      1495      1496      1497     (1498)     1499      1500      1501      1502     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579