หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๕๓-๖๘) [ 18 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1088 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.แม่สอด (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๘๗๖-๘๗๘ , ๘๘๓-๘๘๔) [ 17 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 888 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.เมืองตาก (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๘๗๙-๘๘๐) [ 17 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 924 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.วังเจ้า (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๘๘๕-๘๘๖) [ 17 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 904 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.บ้านตาก (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๘๘๑, ๘๘๗) [ 17 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 913 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.แม่ระมาด (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๘๘๒) [ 17 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 969 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.แม่สอด (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๕๗๒-๕๗๓) [ 14 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 968 
ด่วนที่สุด การรายงานการจัดทำรายงานแผนการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 (ภายในวันที่ 27 มกราคม 2554)  [ 14 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1168 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.วังเจ้า (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๕๗๕) [ 14 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 957 
 
<< หน้าแรก...     1495      1496      1497      1498     (1499)     1500      1501      1502      1503     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579