หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 16 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1145 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 14 มิ.ย. 53 [ 16 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1080 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ประจำปี งปม. 2553 [ 15 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1031 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติ [ 15 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1005 
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1083 
รายงานการประชุม คกก.ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 [ 11 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1934 
 [ 11 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1038 
การเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี [ 11 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 973 
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [ 11 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 992 
 
<< หน้าแรก...     1496      1497      1498      1499     (1500)     1501      1502      1503      1504     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550