หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุฯ สำหรับ จนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 [ 10 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1121 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 9 มิ.ย. 53 [ 9 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1168 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ลานกีฬา) วันที่ 12 พ.ค. 53 [ 8 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1104 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 7 มิ.ย. 53 [ 8 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1038 
แบบข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย [ 7 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1014 
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท. [ 7 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 6899 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพข ขรก./พนง.ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 53 แนบท้ายนี้  [ 4 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1160 
เปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1159 
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2553 แนบท้ายนี้ [ 3 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1154 
 
<< หน้าแรก...     1497      1498      1499      1500     (1501)     1502      1503      1504      1505     ....หน้าสุดท้าย >> 1,550