หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่น 6/1) ปีการศึกษา 2553 [ 1 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 1295 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม [ 1 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 4322 
่โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป และอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1489 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ [ 31 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1399 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) เเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1153 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 25 พ.ค. 53 [ 26 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1200 
เรื่อง การประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ครั้งที่ 53 ประจำปี 2553 [ 21 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1287 
การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 [ 21 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1142 
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่น 6/1) ปีการศึกษา 2553 [ 20 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1153 
 
<< หน้าแรก...     1499      1500      1501      1502     (1503)     1504      1505      1506      1507     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551