หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. วันที่ 20 พ.ย. 2552 [ 20 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1161 
ด่วนที่สุด การชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนอัตรากำลังฯใน ก.ท.จ.ตาก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4  [ 20 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1255 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองรับเงินภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 [ 20 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1187 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (หนังสือจังหวัด)  [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1353 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (หนังสือกรมฯ) [ 17 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1121 
ด่วนที่สุด หารือแนวทางปฏิบัติกรณีสืบเนื่องจากการดำเนินการตามมาตรการเยียวยาฯ  [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1197 
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (เพิ่มเติม) [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1144 
อบต.เมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือก พนง.ส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 3113 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝงากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1160 
 
<< หน้าแรก...     1500      1501      1502      1503     (1504)     1505      1506      1507      1508     ....หน้าสุดท้าย >> 1,525