หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ให้รายงานสรุปผลการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และกิจกรรมมวลชนของ อปท. รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 18 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1170 
โครงการสัมมนาปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง [ 18 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1133 
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ศุกร์ 28 พ.ค. 53 รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 17 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1440 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 14 พ.ค. 53 [ 17 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1207 
รายงานการประชุมนายก ประธานสภา และปลัด อปท. เมื่อวันที่ 24 ก.พ.53 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก [ 14 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1756 
รายงานการประชุมนายก ประธานสภา และปลัด อปท. เมื่อวันที่ 24 ก.พ.53 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก [ 14 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1009 
ขอเชิญประชุม ในวันที่ 14 พ.ค. 2553 ผุ้นำชุมชน (อบต.วังหิน,ตากออก,วังจันทร์,พบพระ,ประดาง) [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1041 
ขอเชิญประชุม ในวันที่ 14 พ.ค. 2553 (ผุ้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านฯ(ทต.บ้านตาก,ทต.สามเงา,ทต.ท่าสายลวด) [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1236 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1237 
 
<< หน้าแรก...     1501      1502      1503      1504     (1505)     1506      1507      1508      1509     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551