หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 12 พ.ค. 53 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1151 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 28 เมษายน 2553 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 2209 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 31 มีนาคม 2553 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1867 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 [ 12 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1777 
สำรวจความต้องการอบรมความรู้ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1294 
สำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติราชการของข้าราชการต่อผู้รับบริการ [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1098 
รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมดครงการ "ทรูปลูกปัญญา" ปี 2553 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1264 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 4/2553 30 เมษายน 2553 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1763 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2553 31 มีนาคม 2553 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1662 
 
<< หน้าแรก...     1502      1503      1504      1505     (1506)     1507      1508      1509      1510     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551