หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2553 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1526 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 10 พ.ค. 53 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1055 
ขอเชิญประชุมของผู้บริหาร ปลัด และประธานสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 14 พ.ค. 2553 เวลา 13.30 น. [ 10 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1059 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูล e-Plan ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 นี้ [ 10 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1231 
รายงานการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 7 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1028 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนทั่วไป ไทยเข้มแข็ง) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 [ 7 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1232 
ขอเชิญประชุมการส่งเสริมการกีฬาของ อปท. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 [ 7 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1080 
รายงานการประชุมการพัฒนาการกีฬาของ อปท. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 [ 7 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1066 
รายงานการประชุมการพัฒนาการกีฬาของ อปท. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 [ 7 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1268 
 
<< หน้าแรก...     1503      1504      1505      1506     (1507)     1508      1509      1510      1511     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551