หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 [ 25 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1085 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 52 [ 24 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1117 
ด่วนที่สุด เชิญร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1663 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนการคลังของ อปท. ในวันที่ 23 ธ.ค.52 เวลา 10.00น. [ 22 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1158 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนการคลังของ อปท. ในวันที่ 23 ธ.ค.52 เวลา 10.00น. [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1191 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งฯ (แสดงความคิดเห็น) [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1250 
การรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อมอบให้ร้านกาชาดจังหวัดตาก [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1100 
เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดตาก [ 21 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1440 
วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข้ง 255 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2)ฯ [ 18 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1258 
 
<< หน้าแรก...     1521      1522      1523      1524     (1525)     1526      1527      1528      1529     ....หน้าสุดท้าย >> 1,551