หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะทำงานและคระกรรมการการดำเนินการทดสอบน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2552 [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1100 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคกก.การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2552  [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1122 
ด่วนทีสุด แจ้งเพื่อทราบสำหรับการประชุม O-NET ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 26 ม.ค.2553 เวลา 09.00น. [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1181 
ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท. เร่งรัดการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 และรายงานให้ จว. ทราบ [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1163 
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2553 ให้จงได้ [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1182 
รายงานการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 8 มกราคม 2553 [ 18 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1540 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 [ 18 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1058 
ระเบียบวาระการประชุมนายก พนักงาน อปท.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1626 
รายงานการประชุมผู้บริหาร ปลัด ผอ.การกอง หน.ส่วนการคลังของ อปท. ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 23 ธ.ค.52 [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1351 
 
<< หน้าแรก...     1546      1547      1548      1549     (1550)     1551      1552      1553      1554     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579