หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 96 
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติ ของคำที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 60 
สำรวจข้อมูลประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 132 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 83 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 78 
ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเป็นประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์พนักงานเทศบาล [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 81 
ประชาสัมพันธ์การประกวด Thai Energy Awards 2021 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้ร่วมตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการเราชนะตามนโยบายรัฐ [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 97 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,269