หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดสำนักงาน อบต. และโรงเรียนในสังกัด เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี ๒๕๕๔ [ 30 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 982 
ประกาศกำหนดสำนักงาน อบต. เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1009 
ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นจังหวัดตากเป็นกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ของเทศบาลเมืองตาก [ 30 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1104 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้า ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 [ 28 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1125 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ประจำเดือนกันยายน 25554 [ 28 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1203 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2554 วันที่ 21 ก.ย. 54  [ 28 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1294 
การเรียนกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้งผุ้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผุู้ดูแลเด็ก [ 28 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1113 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1873 
การจัดสรรอัตราตำกหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อปท. [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1710 
 
<< หน้าแรก...     1480      1481      1482      1483     (1484)     1485      1486      1487      1488     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579