หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนา "ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย" [ 5 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 881 
ขอความร่วมมือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์พัมนาเด็กเล็กแห่งชาติแก่ อปท. [ 5 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 887 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจักรยาน 7 แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 [ 5 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1191 
ให้ อปท. ที่ขอรับการประเมินโบนัส ปี 54 ส่งแบบรายงานการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัด  [ 5 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2508 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1890 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2554  [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1068 
การฝึกอบรม "การพัฒนาเมืองและการควบคุมการจัดการก่อสร้างท้องถิ่น" (ปรับปรุงใหม่) [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 976 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนดำหนดการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการท้องถิ่น ประจำปี 2554" จากเดิม เวลา 10.00 น. เป็น 09.00 น. [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 898 
ด่วนที่สุด ให้อปท.แจ้งส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554  [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 953 
 
<< หน้าแรก...     1489      1490      1491      1492     (1493)     1494      1495      1496      1497     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579