หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการกรระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 28 ก.ค. 54  [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1545 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ ศพด. ปีงบประมาณ 2554 [ 3 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1088 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อ ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท. ประจำปี 2554 เข้ารับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 รายละเอียดแนบท้ายนี้ (นายอำเภอทุกอำเภอ) [ 2 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1409 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการใน "งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2554" [ 2 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 950 
ด่วนที่สุด การแจกจ่ายหนังสือคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคลากรท้องถิ่น รายละเอียดแนบท้าย [ 2 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2990 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม"การพัฒนาเมืองและควบคุมก่าคจัดการก่อสร้างท้องถิ่น" [ 1 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 879 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ อปท.จัดส่งข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดตาก ประจำปี 2554 ให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ 15 ส.ค.2554 [ 1 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1033 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนฯ ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2554 (เรียน อ.แม่สอด ทน.แม่สอด และทม.ตาก) รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 1 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1072 
ด่วนมาก ประชาสัมพันงานนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้นำเครือข่าย ผดด.ศพด. ของ อปท.ในงานมหกรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2554 [ 1 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1004 
 
<< หน้าแรก...     1490      1491      1492      1493     (1494)     1495      1496      1497      1498     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579