หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดตาก ขอความอนุเคราะห์ อปท. จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะให้คนพิการ  [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1675 
เว็บเพจ สถ. ชวนเที่ยว [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 2949 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2555 [ 5 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 896 
สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 [ 1 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 2462 
สำนักงาน ป.ป.ส. แจ้งว่า มีการออกกฎกระทรวงตามความใน พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 จำนวน 3 ฉบับ [ 1 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1479 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕ [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 2549 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕ [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 2194 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 796 
ด่วนที่สุด ข้อหารือเรื่องคุณสมบัติของกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 880 
 
<< หน้าแรก...     1491      1492      1493      1494     (1495)     1496      1497      1498      1499     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579