หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนมาก ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมเครื่อข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั่งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เป้นต้นไป รายชื่อแนบท้ายนี้ฯ  [ 29 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1099 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ [ 29 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1270 
ขอเชิญเข้าร่วมดครงการตลาดท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด [ 29 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 942 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้า ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 54 [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1011 
สสค. แจ้งแก้ไขและปรับปรุงประกาศคกก.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูสอนดี และแก้ไขระยะเวลาการคัดเลือกครูสอนดี รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 935 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอกโรค  [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 911 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังมิได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปี งปม. 2554 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.ค. 2554 นี้ รายชื่อแนบท้ายนี้  [ 26 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 986 
เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก (ก.ท.จ.ตาก) วันที่ 28 ก.ค. 54 (พร้อมรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2554) [ 25 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 928 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 25 ก.ค. 54 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด  [ 25 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1102 
 
<< หน้าแรก...     1491      1492      1493      1494     (1495)     1496      1497      1498      1499     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579