หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ติดตามทวงรายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๔ [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1035 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม นายอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ (5 อำเภอฝั่งชายแดนตะวันตก) [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 2020 
ด่วนที่สุด ขอเชิญ นายกเทศมนตรี นายก อบต. ปลัด อปท. (5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก) เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้า ฯ เทศบาลนครแม่สอด  [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 999 
การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๐๑๒ ลว.๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔) [ 21 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1432 
สสค. แจ้งแก้ไขประกาศคกก.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูสอนดี และแก้ไขระยะเวลาการคัดเลือกครูสอนดี รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 21 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 984 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554  [ 20 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1589 
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2554 [ 20 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 981 
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๐๐๓ ลว.๑๙ ก.ค.๒๕๕๔) [ 20 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 964 
ด่วนมาก การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 [ 19 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 922 
 
<< หน้าแรก...     1492      1493      1494      1495     (1496)     1497      1498      1499      1500     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579