หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุุดี" ประจำปี ๒๕๕๕ [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 785 
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1382 
ด่วน การจัดประชุมบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการเรียนดี ศรีตำบล [ 30 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 882 
การดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตาก [ 30 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 859 
การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2555 (อปท.1) [ 30 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1032 
ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีที่ 10 [ 30 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 894 
ด่วนที่สุด การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีผู้มีหน้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 832 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 (ที่ ตก 0037.5/ว 407)  [ 30 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 957 
อ.ส.ค. แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. และหลักเกณฑ์การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนทีึ่ 1/2555 [ 30 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 2619 
 
<< หน้าแรก...     1492      1493      1494      1495     (1496)     1497      1498      1499      1500     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579