หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนมาก สนง.เลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครแนบท้ายนี้ [ 19 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1036 
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ให้ อปท.รายงานแบบสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดคำของบประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 13 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1284 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 20 -23 กรกฏาคม 2554 ให้ตรวจสอบรายชื่อ และประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร อปท. ที่สนใจโครงการเพิ่มเติม รายละเอียดแนบท้ายนี้  [ 13 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 930 
วันที่ ๑๓ ก.ค.๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.ขอเชิญ นายก อบต. จำนวน ๑๘ แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์ในการลดระยะเวลาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1031 
วันที่ ๑๓ ก.ค.๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอเชิญ ปลัีด อบต. จำนวน ๑๘ แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์ในการลดระยะเวลาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 968 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1722 
ด่วนมาก การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่อง งดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕๔ ร่วมเฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1038 
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1205 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท. รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 11 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1180 
 
<< หน้าแรก...     1493      1494      1495      1496     (1497)     1498      1499      1500      1501     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579