หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 11 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1012 
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 6 พ.ศ.2555 [ 11 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 883 
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษ ปี 2554 [ 11 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 980 
กำหนดการ ทอดผ้าป่าสัจจะงดเหล้าเข้าพรรษาภายใต้โครงการรณรงค์จังหวัดนำร่องงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ปี 2554 วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2554 ณ วัดพร้าว อ.เมือง จ.ตาก [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1136 
แจ้งกำหนการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2554  [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 982 
ขอความร่วมมือ อปท.ในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 976 
ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามชิงทุนการศึกษา รายการ "เด็กหัวกะทิ" [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 987 
ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๓๔๙ ลว.๔ ก.ค.๕๔) [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 894 
แจ้ง อปท. ให้ดำเนินการจัดส่งรูปเล่มแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1831 
 
<< หน้าแรก...     1494      1495      1496      1497     (1498)     1499      1500      1501      1502     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579