หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทกระแสรายวัน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [ 24 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1020 
ด่วนที่สุด การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. ปี 2555 [ 23 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1830 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศฯ (e-plan) และการบันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอยย่างยั่งยืน" [ 22 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1287 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทกระแสรายวัน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 22 พฤษภาคม 25552555 [ 22 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1006 
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ [ 22 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1217 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อปท. [ 22 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 947 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ฯ [ 22 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1222 
บันทึกข้อตอลงความร่วมมือ "เพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ" [ 21 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 866 
เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๘๕๙๗ ลว.๑๘ พ.ค.๒๕๕๕ [ 21 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1309 
 
<< หน้าแรก...     1494      1495      1496      1497     (1498)     1499      1500      1501      1502     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579