หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)  [ 19 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1003 
การขอรับการสนับสนุน งปม. ของ อปท. ด้านสาธารณสุข [ 16 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 906 
การสำรวจข้อมูลการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันของ อปท. รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 16 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1245 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ 2) รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 16 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1315 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป คือโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขคเมือง รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 15 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1040 
สถ. แจ้งโครงการฝึกอบรมให้แก่ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณ การพัสดุ รายชื่อ อปท.และสถานศึกษาที่เข้าร่วมและละเอียดแนบท้ายนี้ [ 15 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1443 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ อปท.เปิดรองรับเงินฝากภาษีฯ วันที่ 14 ธ.ค. 54 [ 14 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1265 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) [ 14 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1105 
ด่วนที่สุด การจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานช่วยเหลือฟื้นฟูภัยน้ำท่วมของ ส.ท.ท.  [ 14 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 898 
 
<< หน้าแรก...     1495      1496      1497      1498     (1499)     1500      1501      1502      1503     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579