หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๔ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/๕๕๙ ลว.๒๙ มิ.ย.๕๔) [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1347 
ระเบียบวาระการประชุม คกก.ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 5/2554 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1153 
การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบคุลากรด้านวิชาชีพประปาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๐๗๙๙ ลว.๒๘ มิ.ย.๕๔) [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 941 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๐๗๙๘ ลว.๒๘ มิ.ย.๕๔) [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 882 
ด่วนที่สุด อปท.ที่มีการให้บริการในลักษณะเคาเตอร์เซอร์วิสพลัส ให้ อปท. รายงานผลการดำเนินการว่ามีการจัดทำสัญญาอย่างไร พร้อมส่งสำเนาเอกสาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 844 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือก ขรก. ผู้รับทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทส ของสน.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 900 
รายละเอียดการโอนเงิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย ฯ ประเภทกระแสรายวัน [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 940 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนยากจน ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ภายในวันที่ 18 ก.ค. 2554 เท่านั้น (อำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด อุ้มผาง ทน.แม่สอด และทม.ตาก) [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1088 
ด่วนมาก โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (อ.ทุก.อ ทน.แม่สอด และทม.ตาก) [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 890 
 
<< หน้าแรก...     1496      1497      1498      1499     (1500)     1501      1502      1503      1504     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579