หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 (ที่ ตก 0037.5/ว 367)  [ 16 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1045 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2555 [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 792 
โครงการหนึ่งแสนครูดี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1584 
แจ้งประกาศผลสอบการแข่งขันทางวิชาการและประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเข้มทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 969 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3  [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 824 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 887 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับท้องถิ่น (แก้ไข) [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 830 
รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 893 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด [ 15 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 862 
 
<< หน้าแรก...     1496      1497      1498      1499     (1500)     1501      1502      1503      1504     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579