หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สำรวจข้อมูลตลิ่งริมแม่น้ำปิงพังทลาย [ 7 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 977 
รายละเอียดการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554  [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1071 
ศูนย์สอบจังวหัดตาก ขอความร่วมมือให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดสอบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง คกก. คุมสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554 (ระดับสนามสอบ) ภายในวันที่ 19 ธ.ค.2554 [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 877 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  [ 1 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1856 
ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๗๗๓ ลว.๓๐ พ.ย.๕๔) [ 30 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 894 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน ศพด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ [ 30 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1127 
แบบทดสอบความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง สำหรับการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ของ อปท. [ 30 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 6670 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน ศพด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗๖๗ ลว.๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) [ 29 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1050 
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี [ 23 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 923 
 
<< หน้าแรก...     1497      1498      1499      1500     (1501)     1502      1503      1504      1505     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579