หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ขอให้ส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบ ให้ สถจ.ตาก ทาง e-mail : local_6301@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  [ 10 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1048 
แบบการกู้เงินของ อปท.จากแหล่งเงินกู้ทุกแห่ง ระหว่างปีปงบประมาณ 2542-2554(ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2554) [ 10 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1201 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 8 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1755 
สถจ.ตาก ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 55 [ 8 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1111 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา อปท. [ 8 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1130 
โครงการ "120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน" [ 8 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1342 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 [ 4 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 2045 
การสนับสนุนการดำเนินโครงการบำลัดทุกข์ บำรุงสุข ABC ให้ อปท. เป้าหมาย เข้าดำเนินการ จัดแบบบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน  [ 4 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1288 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 [ 4 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1463 
 
<< หน้าแรก...     1498      1499      1500      1501     (1502)     1503      1504      1505      1506     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579