หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมรสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2554 (อ.แม่สอด พบพระ แม่ระมาด อุ้มผาง ทน.แม่สอด และทม.ตาก) [ 23 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1051 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 4 /2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 [ 22 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1507 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝานธนาคารกรุงไทย วันที่ 21 มิถุนายน 2554 [ 21 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 991 
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6/2 ปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2) รายชื่อแนบท้ายนี้ [ 21 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1093 
แจ้งรายชื่อผู้ดูแลเล็กของ อปท. ที่เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สานฝันให้เป็นจริงและโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการนักวิชาการฯ เรื่องการแสดงข้อความหรือเอกสารเพื่อยืนยันการเข้าอบรม [ 21 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 908 
ประรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ [ 21 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 802 
การดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ [ 21 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 973 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 21 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1079 
การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1059 
 
<< หน้าแรก...     1498      1499      1500      1501     (1502)     1503      1504      1505      1506     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579