หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core team) ประจำปี 2555 (ที่ ตก 0037.3/7658) [ 3 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1373 
การประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาค ประจำปี 2555 (ที่ ตก 0037.3/ว 7565 ) [ 3 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 893 
ด่วนที่สุด เงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารเรียนประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) [ 3 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1418 
ด่วนมาก เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณ อปท. แก่บุคลากร สถ. ในส่วนภูมิภาค ปี 2555 [ 2 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 924 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำของผู้จำนำรายเดียวกัน [ 2 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 889 
โครงการวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 875 
แจกจ่ายโปสเตอร์ยุทธศาสตร์พลังอผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ฯ [ 30 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 1148 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 3 (เพิ่มเติม) [ 30 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 1001 
โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ [ 30 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 1281 
 
<< หน้าแรก...     1499      1500      1501      1502     (1503)     1504      1505      1506      1507     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579