หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1632 
การรับผลไม้ปลายทางนอกแหล่งผลิตในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๙๕๓๓ ลว.๑๔ มิ.ย.๕๔) [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1109 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว (เรียน นายอำเภอแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด) [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 938 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว (เรียน นายอำเภอแม่ระมาดและนายอำเภอพบพระ) [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1062 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 มิถุนายน 2554 [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 981 
ไฟล์เสียง ครอทีม มี 2 ไฟล์  [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1972 
รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้้งที่ 4 /2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 [ 14 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1606 
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6/2 ปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 1) รายชื่อแนบท้ายนี้ [ 14 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1126 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ประเภทกระแสรายวันที่ อปท. เปิดรองรับภาษี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 [ 13 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1027 
 
<< หน้าแรก...     1499      1500      1501      1502     (1503)     1504      1505      1506      1507     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579