หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.อุ้มผาง (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๓๙๖๙) [ 11 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1008 
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม กลับต้นสังกัด อ.แม่สอด (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/๓๙๖๘) [ 11 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1050 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร (พร้อมรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 มี.ค. 54) [ 11 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 960 
การคัดเลือก อปท.ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๓๙๖๕ ลว.๙ มี.ค.๕๔) [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1073 
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการการอำนวยให่แก่ อปท. จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 มีนาคม 2554  [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1747 
รายงานการประชุม ขรก.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมทีลอซู [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1080 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน อปท. ในการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา09.30 - 12.30 น ณ ห้องประชุมตากสินมากหาราช [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 975 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ประธานสภา และปลัด ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5  [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1038 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 9 มีนาคม 2554 [ 9 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1141 
 
<< หน้าแรก...     1575      1576      1577      1578     (1579)