หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๔๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) [ 31 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1024 
หนังสือเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  [ 30 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1390 
เชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. [ 30 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1500 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมุลฐานรายได้ และจำนวนพนักงาน ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1170 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1114 
หนังสือเชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ พร้อมระเบียบวาระการประชุม [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2407 
ขอเชิญประชุมคกก.การดำเนินโครงการจักรยาน 7 แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบามสัมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช รายละเอียดแนบท้ายนี้ [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 990 
ด่วนมาก ขอความร่วมมือให้ อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด บันทึกข้อมูลการจำแนกสถานะสถานศึกษา ปี 2554 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 นี้ [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1001 
ประกาศเพิ่มเติม และยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 933 
 
<< หน้าแรก...     1485      1486      1487      1488     (1489)     1490      1491      1492      1493     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579