หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 946 
กระทรวงมหาดไทย แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1203 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1039 
ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า เข้าร่วมประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 894 
เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 875 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 848 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1691 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1879 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 983 
 
<< หน้าแรก...     1492      1493      1494      1495     (1496)     1497      1498      1499      1500     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579