หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หารือข้อพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นเสียค่าตอบแทนรายปีสำหรับการเลี้ยวสัตว์น้ำในกระชัง (มรา จก ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๓๘๔ ลว.๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๔) [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 887 
โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสาสนเทศการจัดการงบประมาณของ อปท.ให้กับบุคลากรเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ที่ มท ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๐๔๖ ลว.๒๘ ธ.ค.๒๕๕๔) [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 775 
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 28 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1404 
การรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๐๔๐ ลว. ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๔) [ 27 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 850 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีธนาคารกุรงไทย วันที่ 23 ธันวาคม 2554  [ 27 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1033 
โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 [ 27 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 942 
กำหนดประชุม นายกเทศมนตรี เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการ ใน ก.ท./ก.ท.จ.ตาก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องทีลอซู [ 23 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 938 
ซักว้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท. กรณีจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนกรกฎาคม [ 23 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1131 
โครงการสัมมนา ผดด.ดีเด่น ศพด.ของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว๒๑๒๑ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๔) [ 22 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1347 
 
<< หน้าแรก...     1493      1494      1495      1496     (1497)     1498      1499      1500      1501     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579